Terugkomen op een bindende eindbeslissing door de bestuursrechter

0

In het kader van de bestuurlijke lus (inwerkingtreding 1 januari 2010) beschikt de bestuursrechter over de bevoegdheid een tussenuitspraak te wijzen.

In deze tussenuitspraak geeft de rechter over een deel van het beroep beslissingen, zoals de beslissing dat aan het bestreden besluit een gebrek kleeft dat het bestuurorgaan ter uitvoering van de tussenuitspraak kan herstellen. Tevens bevat de tussenuitspraak talloze andere beslissingen over het bestreden besluit en onderdelen van het beroep. Indien met deze beslissingen wordt beoogd een einde te maken aan hetgeen in de procedure in geschil is, is er sprake van eindbeslissingen.

Lees verder:’Terugkomen op een bindende eindbeslissing door de bestuursrechter‘, Rechtennieuws.nl, augustus 2012

Delen

About Author