Rechtspleging Civiel en Bestuur 2011

0

Het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) en de Raad voor de rechtspraak publiceren dit jaar voor de vierde keer gezamenlijk over ontwikkelingen op het terrein van civiel en bestuursrecht.

De publicatie ‘Rechtspleging Civiel en Bestuur’ (C&B) is een statistisch naslagwerk op dit gebied. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen. C&B 2011 is een naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig, belangstelling hebben voor cijfers op het gebied van civiel en bestuursrecht.

Lees verder
Bron, beurs.nl, november 2012

Delen

About Author