Belangrijke uitspraak over publicatie van ontwerpbesluiten

0

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft 15 augustus een uitspraak gedaan die interessant kan zijn voor de juridische beroepsgroep.

De Raad van State is van oordeel dat uit de Algemene wet bestuursrecht volgt dat de kennisgeving dat een ontwerpbesluit ter inzage ligt, niet uitsluitend via internet kan worden gepubliceerd. Die kennisgeving moet ook op minimaal één niet elektronische, geschikte wijze worden gepubliceerd.

Lees verder:’Belangrijke uitspraak over publicatie van ontwerpbesluiten‘, Rechtennieuws.nl, augustus 2012

Delen

About Author